Contact

Veel gestelde vragen

Via deze pagina informeren wij u omtrent de werkwijze van de inhuurapplicatie en geven wij antwoord op veel gestelde vragen.

HOE WERKT DE INHUURSYSTEMATIEK?

De inhuursystematiek biedt iedere leverancier gelijke kansen op het verkrijgen van een opdracht, die middels een aanvraag door een aanbestedende dienst wordt gepubliceerd. Deelname aan de inhuursystematiek betekent dat u deelneemt aan aanbestedingstrajecten. Via het (digitale) inschrijfformulier kunt u zich (als gegadigde) inschrijven voor onze inhuurapplicatie. U geeft hierbij aan welke vakgebieden voor u van toepassing zijn. Na bevestiging van uw aanmelding ontvangt u via de inhuurapplicatie per e-mail notificaties van nieuwe inhuuraanvragen. Na inloggen vindt u een uitgebreide omschrijving van de inhuuraanvraag, de gunningcriteria en de planning. Bij interesse kunt u een bieding doen. Uw bieding wordt met behulp van de inhuurapplicatie door ons beoordeeld. De top x van de hoogst scorende biedingen wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek met de interne opdrachtgever. De interne opdrachtgever zal de uiteindelijke keuze maken. Uiteraard wordt deze keuze volledig onderbouwd. De communicatie inzake de uitnodigingen en afwijzingen verloopt via de inhuurapplicatie.

Waar kan ik vragen stellen over de procedure/aanvraag?

Bij iedere inhuuraanvraag vindt u de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit gebeurt digitaal. Het is niet mogelijk om telefonisch contact op te nemen. De reden hiervoor is dat wij het gelijkheidsbeginsel willen borgen. Iedere leverancier heeft recht op dezelfde informatie. Daarom worden de antwoorden op alle vragen gepubliceerd bij de inhuuraanvraag in de inhuurapplicatie. De exacte sluitingsdatum voor het stellen van vragen vindt u bij de inhuuraanvraag. Na deze datum is het niet meer mogelijk om vragen te stellen.

Ik heb mijn bieding niet op tijd kunnen indienen, wat kan ik doen?

Indien de termijn voor het indienen van biedingen is verstreken, is het niet meer mogelijk om biedingen te doen. Wij kunnen hier geen uitzondering op maken.

Wanneer krijg ik een reactie op de door mij ingediende bieding?

Per inhuuraanvraag treft u een planning met daarin de verwachte datum van de terugkoppeling.

WANNEER EN HOE WORDT DE UITEINDELIJKE GUNNING BEKEND GEMAAKT?

Een overzicht van gunningen wordt gepubliceerd op het openbare gedeelte van de inhuurapplicatie.Contact naar aanleiding van procedure

Uw vragen omtrent inhuuraanvragen kunt u, na inloggen, stellen binnen de daarvoor gestelde termijn.
Algemene vragen over de inhuursystematiek óf navraag over een afwijzing kunnen gesteld worden via inhuur@hhnk.nl.


Ik ondervind technische problemen

Vragen naar aanleiding van een inhuuraanvraag kunt u tijdens de vragenronde van de desbetreffende aanvraag stellen.
Dit formulier is uitsluitend voor het melden van technische problemen met het gebruik van de inhuurapplicatie.