INHUUR HHNK

We hanteren voor de tijdelijke inhuur van personeel vanaf schaal 10 een inhuursystematiek. We geven zo meer ruimte aan een bredere marktwerking. Naast gevestigde grotere partijen worden middelgrote en kleinere ondernemingen en zelfstandigen uitgenodigd zich aan te melden. Onze systematiek is bedoeld om een situatie te creƫren die gelijke kansen biedt voor alle partijen waarmee wij samenwerken of gaan samenwerken.

Kern van onze systematiek is dat wij inhuuropdrachten ter kennis brengen van (rechts)personen die zich als potentiƫle aanbieder hebben aangemeld in ons inhuurregister en een bevestiging van registratie hebben ontvangen.

Op alle inhuuraanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de Algemene Waterschapsvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016 (AWVODI 2016) van toepassing onder nadrukkelijke uitsluiting van algemene leverings- verkoop- of branchevoorwaarden.

Tijdens de inhuurprocedure kunt u tijdens de vragenronde eventuele nader onderbouwde tekstsuggesties doen voor aanpassingen aan-/of afwijkingen op de AWVODI 2016.
Bent u geregistreerd in ons inhuurregister, dan zullen aanvragen via de inhuurapplicatie aan u worden bekendgemaakt. Vervolgens kunt u, na inloggen, digitaal offertes indienen via de inhuurapplicatie.

NB: Voormalige werknemers van het hoogheemraadschap komen na ontslag gedurende 24 maanden niet voor inhuur in aanmerking.